TERMENI SI CONDITII


Orice accesare sau vizitare a site-ului  www.pointgifts.ro ori utilizarea Serviciilor oferite prin intermediul acestui Site implică acceptarea Termenilor și condițiilor expuse în cele ce urmează, în afară de cazul în care pentru Conținutul respectiv există condiții de folosire distinct formulate  sau  dispuneți de un alt acord de utilizare valid încheiat. În cazul în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile expuse în prezentul Document, vă rugăm să nu utilizați acest Site.

DEFINIȚII

Client – Persoana care are sau obține acces la Conținut și Serviciu și care a plasat cel putin o Comanda pe Site;
Cont – ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite unui singur Utilizator accesul la secțiuni restrictionate ale Site-ului prin care se face accesul la Serviciu sau transmiterea Comenzii, caz în care conține informații despre Client și istoricul Clientului în Site (Comenzi, facturi, garanții Produse, retur etc.);

Conținut
– orice informație aflată pe Site sau disponibilă în Serviciu care poate fi vizitată, vizualizată sau accesată de Utilizator/Membru/Client prin intermediul unui echipament electronic;
– conținutul oricărei comunicări trimise Utilizatorilor/Membrilor/Clienților de către Pointgifts prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
– orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al  Pointgifts Membrilor/Clienților conform informațiilor de contactare specificate de către acesta;
– informații legate de Produsele și/sau prețurile practicate de Pointgifts într o anumită perioadă;
– informații legate de Produsele, serviciile și/sau prețurile  practicate de către un terț cu care Pointgifts are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
– date referitoare la Pointgifts sau alte date ale acesteia;

Comandă – operațiunea prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa produse comercializate prin intermediul Site-ului de către Pointgifts;

Contract – reprezintă înţelegerea consensuală la distanţă intervenită între Pointgifts şi Client cu privire la vânzarea, respectiv achiziţionarea, unuia sau mai multor Produse de pe Site, prin lansarea unei Comenzi de către Client şi acceptarea ei de către Vânzător, cu respectarea prevederilor legale şi a Termenilor şi Condițiilor;
Document – prezentele Termeni și Condiții;
Membru – Persoana fizica care are sau obtine acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare sau in baza unui acord de utilizare și care necesită crearea și utilizarea unui Cont;
Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică sau altă formă de comunicare la distanţă (e-mail, SMS) asupra Produselor și/sau a promoțiilor desfășurate de Pointgifts într-o anumită perioadă;
Produse – Orice bunuri (produse) care sunt puse la dispoziţia Utilizatorului de către Pointgifts în vederea achiziţionării, contra cost, prin utilizarea Site-ului.
Serviciu – Serviciul de comerț electronic desfășurat exclusiv pe secțiunile public disponibile ale Site-ului,  în sensul acordării posibilității Utilizatorilor de a Contracta produse folosind mijloace exclusiv electronice, inclunzând și alte mijloace de comunicare la distanță (telefonic). Produsele oferite prin intermediul acestui Site sunt disponibile pentru livrare în țările Uniunii Europene.
Site – domeniul www.pointgifts.ro și subdomeniile acestuia.
Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Produselor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.
Utilizator – Persoana fizică care are sau obtine acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare electronic, care nu are un Cont creat și nu a plasat nicio comandă pe Site.
Tranzacție – operaţiunea de plată, respectiv încasare, a unei sume de bani ca urmare a vânzării, respectiv achiziţionării, unui Produs prin intermediul Site-ului.

 

DISPOZIȚII GENERALE
Pointgifts poate modifica în orice moment acest Document pentru a reflecta modificari ale legislației, ale politicilor interne sau ale tehnologiei folosite. Orice modificări aduse Documentului vor intra în vigoare în cazul Serviciilor doar pentru comenzile înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest Site.

Pointgifts are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze comercializarea online a Produselor, parţial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără anunț / notificare prealabil/ă/.

Poitgifts va depune eforturile tehnice pentru asigurarea funcționării în bune condiții a Site-ului. În cazul în care vor exista întreruperi în funcționare sau imposibilități de accesare de către Utilizatori/ Clienți/Membrii pe o perioada determinată de timp Pointgifts nu va fi răspunzător față de nicio persoană pentru nicio daună sau pentru pierderi suferite, rezultate direct sau indirect ca urmare a folosirii necorespunzătoare a Servicului furnizat, a nefuncționării Serviciului din motive de ordin tehnic și/sau din acțiunea unor terți.

Pointgifts va depune diligențele necesare pentru realizarea scopului Site-ului și nu are nicio responsabilitate cu privire la Conținutul postat de Utilizatori în cadrul Serviciilor.

Pointgifts nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzător pentru nicio daună sau viruși care ar putea sa vă afecteze computerul sau alte echipamente electronice în urma accesarii sau utilizarii acestui Site sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe site.

Accesarea acestui Site se realizează pe riscul propriu al utilizatorului, Pointgifts nefiind în niciun fel răspunzătoar pentru orice prejudicii directe sau indirecte determinate de accesarea Site-ului sau ca urmare a  efectuării/finalizării unei Comenzi sau oricărei utilizări a datelor şi informațiilor de pe acest Site.

 

REGULI DE UTILIZARE A SITEULUI

Este interzisă utilizarea Site-ului pentru promovarea sau comercializarea pe acesta a altor bunuri sau servicii decât cele prezentate de către Pointgifts.
Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are un caracter ilegal, abuziv, licențios, calomniator, vulgar, instigator, amenințător, pornografic sau profanator, sau orice alt material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni sau care are putea conduce la atragerea răspunderii civile ori ar reprezenta o încălcare a unor alte prevederi legale.

Este interzisă accesarea Site-ului sau utilizarea Serviciilor  într-un mod de natura a avaria, dezactiva, supraîncărca sau deteriora vreun server sau rețele conetate la vreun server sau care ar putea influența utilizarea Serviciilor de către orice alt Utilizator.

Este interzisă orice ștergere, adăugare, inserare, modificare a unor informații aflate pe Site, precum și orice încercare de a obține acces neautorizat la Site, la conturile altor Utilizatori, la sisteme sau rețele de computere conectate sau la orice alte Servicii prin fraudare, decodificare de parole sau prin orice alte mijloace, inclusiv prin exploatarea unui mijloc pus la dispoziție în mod neintenționat de către Pointgifts. Orice încălcare a dispozițiilor din prezenta secțiune, poate conduce la blocare permanentă sau temporară a accesului la Site și la obligarea autorului acesteia la plata despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat.

Administratorul își rezervă dreptul de a dezvălui oricând orice informații a căror dezvăluire este necesară pentru a respecta orice lege, reglementare, procedură judiciară sau solicitare a organelor statului.

 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Conținutul Site-ului, astfel cum este definit în preambul, incluzând fără limitare toate textele și imaginile statice, imagini dinamice și/sau conținut multimedia, butoanele, simboluri comerciale, mărcile și/desenele sau modelele comerciale sunt proprietatea exclusivă a Pointgifts, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Utilizatorii/Clienții/Membrii pot folosi Conținutul Site-ului exclusiv în scop informativ, necomercial sau personal, fiindu-le interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integral sau modificată a conținutului acestui Site în alte scopuri, decât dacă se permite acest lucru prin excepții de la legile aplicabile privind dreptul de autor sau prin acordurile exprese din partea Pointgifts.

În măsura în care doriți să utilizați, să preluați, să copiați ori să distribuiți o parte din Conținut, vă rugăm să ne transmiteți un mesaj la adresa de email officepointgifts@gmail.com în care să precizați Conținutul pe care doriți să îl utilizați, modalitatea efectivă în care intenționați să îl utilizați și scopul avut în vedere, acestea reprezentând “Condițiile” acordului de utilizare. În lipsa unui acord scris prealabil din partea Operatorului, orice distribuire, comunicare, copiere, expunere, reproducere, publicare, acordare de licență de folosire, creare de opere derivate, transferare sau vânzare a Conținutului va fi considerată o încălcarea a Termenilor și Condițiilor, precum și a drepturilor de care beneficiază titularii drepturilor de proprietate intelectuală asupra Conținutului.

Utilizatorii care publică/trimit orice fel de Conținut pe Site au obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor ale unei terțe persoane.

 

INFORMAȚIILE PREZENTATE PE SITE

Toate elementele folosite pentru descrierea Produselor (cum ar fi, dar nu limitat la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare şi informare. Din acest motiv, vă solicităm ca înainte de efectuarea unei Comenzi, să verificaţi cu atenţie caracteristicile Produsului astfel cum apar prezentate pe Site.

Pointgifts depune toate diligenţele pentru asigurarea corectitudinii şi completitudinii datelor şi informaţiilor publicate pe Site, inclusiv cu privire la descrierea Produselor, precum și preţurile indicate. Cu toate acestea,  persoanele care utilizează acest Site sunt informate cu privire la posibilitatea apariţiei unor erori. În măsura în care se constată că eroarea a afectat sau, după caz, influențat o Comandă sau Contractul încheiat, Pointgifts va informa Clientul în cel mai scurt timp posibil în vederea reconfirmării Comenzii/a valabilităţii Contractului sau, eventual, anularea acesteia/acestuia.

Produsele ce fac obiectul vânzării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii şi care va fi anunţată în mod corespunzător în prealabil. Utilizatorii/Clienții/Membrii sunt rugaţi să citească termenii şi condiţiile aplicabile unei anumite campanii sau promoţii înainte de efectuarea unei Comenzi cu privire la Produse care fac parte din respectiva campanie sau promoţie.

 

POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

Accesul pe Site în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de a achiziţiona de la Vânzător unul sau mai multe Produse, cu respectarea prezentului Document.

Pot efectua Comenzi pe Site numai persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării Comenzii şi doresc ca livrarea Produselor să aibă loc pe teritoriul Uniunii Europene.
Nu exista o valoare minima pentru efectuarea unei comezi pe Site.
Pointgifts  comercializează Produsele online în sistem en-detail (comerț cu amănuntul), nefiind destinate revânzării sau distribuției în scopuri comerciale.

Pointgifts  îşi rezervă dreptul de a refuza accesul unor Utilizatori/ Membrii/Clienți la o parte sau la toate funcțiile aferente comercializării online, cât și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea acestora sau dacă acesta are un comportament care poate prejudicia interesele Pointgifts.

Postarea opiniilor referitoare la produse sau comunicarea  cu Pointgifts se poate realiza prin utilizarea datelor menționate la secțiunea “Contact” din Site. Vor fi înlăturate din Site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadvecat, Pointgifts având libertatea de a gesiona informațiile primite fără a fi nevoit să justifice acțiunile sale.

CONFIDENŢIALITATEA ŞI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pointgifts va asigura confidențialitatea tuturor datelor furnizate în scopul creării Contului și livrarii Serviciilor.

Aveţi obligaţia de a ne comunica în cel mai scurt timp posibil dacă aveți orice indicii sau suspiciuni că un terţ ar putea afecta securitatea Contului dumneavoastră. Pentru informații detaliate referitoare la politica privind protecţia datelor cu caracter personal, vă rugăm să accesaţi secţiunea “PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL” disponibilă pe Site la adresa: /termeni-si-conditii/

Politica de cookie-uri servește exclusiv pentru buna funcționare a Site-ului, acest instrument fiind folosit în conformitate cu dispozițiile legale. Pentru informaţii detaliate privind politica de cookies, vă rugăm să accesaţi secţiunea „POLITICA DE COOKIES” disponibilă pe Site la adresa: /termeni-si-conditii/

 

RĂSPUNDERE

Pointgifts  nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Pointgifts a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

Cu toate acestea, în măsura în care limitarea răspunderii conform celor de mai sus nu este posibilă, întinderea răspunderii  Pointgifts pentru orice prejudiciu cauzat se va extinde doar până la concurenţa contravalorii Produselor care au format obiectul Comenzii în baza căreia a fost generată fapta cauzatoare de prejudicii.

Clientul este răspunzător pentru păstrarea în condiții de siguranță a detaliilor Contului, fiind singurul responsabil pentru utilizarea acestor detalii în mod fraudulos ca urmare a transmiterii lor către un terț de bună voie sau ca rezultat al culpei sale.